Fakülte - Okul Kurulları​* (Yakında hizmete girecektir)
Faculty - School Boards** 

İşletme ve Ekonomi Fakültesi / Faculty of Business & Economics FK​ / FB ​FYK / FEB
Mühendislik Fakültesi ​​ / Faculty of Engineering​ ​FK​ / FB ​FYK​ / FEB
Fen ve Edebiyat Fakültesi​ / Faculty of Arts & Sciences ​FK​ / FB ​FYK​ / FEB
Mimarlık Fakültesi​ / Faculty of Architecture ​FK​ / FB ​FYK​ / FEB
​İletişim Fakültesi​ / Faculty of Communication FK​​ / FB FYK​ / FEB
Eğitim Fakültesi​ / Faculty of Education ​FK​ / FB FYK​ / FEB
​Hukuk Fakültesi​ / Faculty of Law ​FK​ / FB ​FYK / FEB
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Health Sciences ​FK​ / FB ​FYK / FEB
​Eczacılık Fakültesi​ / Faculty of Pharmacy ​FK​ / FB ​FYK / FEB
Turizm Fakültesi / Faculty of Tourism
FK​ / FB
​FYK​ / FEBYabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu​ / Foreign Languages & English Prep. School
​        OK / SB
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu / School of Computing & Technology​ OK / SB
​Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu / School of Tourism & Hospitality Management ​OK / SB
​Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu / School of Applied Disciplines ​OK / SB
​Adalet Yüksek Okulu / School of Justice ​OK / SB
​Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu / School of Health Sciences ​OK / SB

 

* Kısaltmalar: FK / FB = Fakülte Kurulu, FYK / FEB = Fakülte Yönetim Kurulu, OK / SB = Okul Kurulu

** Abbreviations: FK / FB = Faculty Board, FYK / FEB = Faculty Executive Board, OK / SB = School Board